Algemene informatie over behandeling bij Praktijk op de Helling.

Nelly Sluis is een gespecialiseerd psychosociaal therapeut. De specialisatie bestaat uit: lichaamsgerichte therapie (Core energetica), systemisch werk (familie opstellingen), traumatherapie (Somatic experiencing) en coaching. Dat betekent dat zij in haar werkwijze niet alleen in gesprek gaat met je, maar ook aandacht heeft voor:

 • blokkades in je lichaam herkennen en leren deze los te laten
 • jezelf leren te reguleren in stressvolle situaties
 • oorzaak achterhalen en herstellen van je energieniveau : te laag(depressie) of te hoog energieniveau(hyperaciviteit),
 • oorzaken achterhalen en herstellen van je klachten welke te maken hebben, met je systeem van herkomst
 • concrete handvatten en oefeningen: d.m.v. coaching krijg je handvatten, hoe je in het hier en nu beter om kunt gaan met je klachten, dus hoe je meer in je kracht kunt gaan staan

Wat is een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut is een professioneel zorgverlener.  De psychosociaal therapeut begeleidt mensen, waarbij omgevingsfactoren en levensgebeurtenissen leiden tot vermindering van het psychisch functioneren. Een psychosociaal of omgevingsprobleem kan een negatieve levensgebeurtenis  zijn, een moeilijkheid of onvolkomenheid in de omgeving, een stress veroorzakende factor in de thuis-of werksituatie of in andere relaties, een tekortschieten van maatschappelijke steun of eigen hulpbronnen of een ander probleem dat verband houdt met de context waarin iemand’s moeilijkheden zich hebben ontwikkeld.

De begeleiding van een psychosociaal therapeut heeft tot doel:

 • het herstellen van een gezonde dynamiek tussen lichaam, geest, gevoelsleven en de zin van iemands leven
 • begeleiding bij verbetering van waarachtige relaties, sociale- en omgevingsfactoren

Nelly Sluis heeft zich gespecialiseerd als coach, core energetisch therapeut, systemisch werker en traumatherapeut.

Dit houdt in dat jouw problematiek benaderd wordt vanuit verschillende invalshoeken. Samen met jou kijkt ze naar je systeem van herkomst en welke overtuigingen je in je verleden hebt gevormd over jezelf en hoe deze nog steeds van invloed zijn in je leven. Daarnaast kijken we welke dynamieken blokkades opleveren (ook lichamelijk) en welke dynamieken juist zorgen voor levensenergie. Het uitgangspunt is dat je leert je goed af te stemmen op je gevoelens, je grenzen en de spanning en ontspanning die je ervaart in je lichaam.

Wat is Core energetica:

Core energetica is een therapievorm voor persoonlijke groei en transformatie ontwikkelt door psychiater John Pierrakos, collega van Wilhelm Reich. Het is een dynamische methode gericht op het vergroten van zelfbewustzijn welke helpt gevoelens te verdiepen en innerlijke kracht te vergroten. Core Energetica neemt de gezonde creatieve en spirituele kern (Core) van elk mens als uitgangspunt. Core Energetica gaat er vanuit dat oorspronkelijke levensenergie in ieder mens aanwezig is, maar geblokkeerd is geraakt door allerlei overtuigingen of moeilijke levensomstandigheden. Als situaties in het verleden TE spannend zijn geweest en je kon deze spanning niet op een normale manier weer loslaten ontstaan er blokkades in je lichaam. Onbewust draag je deze blokkades met je mee en ben je op je eigen wijze aan het “overleven”.

Gedurende je leven kent iedereen wel frustraties in bepaalde situaties in het contact met anderen. Ieders eerste levensbehoefte is behalve voedsel, liefde en erkenning. We willen allemaal “goed” zijn zoals we zijn.  Als dat niet vanzelfsprekend is geweest om welke reden dan ook, heb je je wellicht aangepast om toch te krijgen wat je nodig hebt. Je ontwikkelt dan een gedrag, waarvan je nu ook nog DENKT, dat je dat nog steeds zo moet doen. Bijv.

 • je houdt je terug en/of je houdt anderen op een afstand
 • je blijft nastreven dat je de erkenning van anderen nodig hebt
 • je houdt je in, je zegt wel niets meer
 • je maakt jezelf groter dan je bent, je gaat jezelf en ander iets bewijzen
 • je laat je liefde niet meer zien, je houdt je hart gesloten

Core energetica helpt je om je via de wijsheid van je lichaam vastzittende patronen los te laten, die je NU niet meer nodig hebt. Door lichaamsgerichte oefeningen komen de spanningen en gevoelens meer naar los. Je wordt je beter bewust wat je angstig, boos , blij of verdrietig maakt. Dit naar buiten brengen helpt je om te verwerken en gevoelens een plek te geven.

Familie opstellingen:

De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. D.m.v. een opstelling kun je inzicht krijgen in terugkerende vragen of problematiek in privé-of werksituaties, waar je steeds weer in vastloopt. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over: erbij horen, onverklaarbare pijnlijke gevoelens, disbalans tussen geven en nemen, gevoel ergens in verstrikt te raken, schuldgevoelens….

Een opstelling is dan een hulpmiddel om verborgen dynamieken aan het licht te brengen. Er ontstaat helderheid over hoe vragen of problemen verbonden zijn met een grotere achterliggende systeem van het gezin van herkomst en de generaties daarvoor. Een familieopstelling laat zien hoe jij ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar op onbewuste niveau mee verstrikt kan zijn.

Wat is Traumatherapie: Somatic Experiencing

Somatic Experiencing is een psychosomatische methode om een of meerdere overweldigende gebeurtenissen die zich in het lichaam hebben vastgezet als trauma, te verwerken. Het onderscheidend vermogen van Somatic Experiencing is dat het trauma niet steeds herbeleefd hoeft te worden om verwerking te bewerkstelligen. Somatic Experiencing is gebaseerd op wetenschappelijk neurobiologisch onderzoek en werkt daar waar de effecten van het trauma in het lichaam of zenuwstelsel vastzitten. D.m.v. SE leer je de verbindingen te herstellen tussen je cognitie (weten, denken), je gevoel, je zintuigen en je lichaamsensaties.

Coaching

D.m.v. coachingsvaardigheden weet Nelly je te motiveren en te enthousiasmeren om gedrag los te laten wat niet meer helpend voor je is. Je krijgt concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. We oefenen met het gedrag wat helpend is voor de situatie in het hier en nu.