Algemene informatie over behandeling bij Praktijk op de Helling.

Nelly Sluis is een gespecialiseerd psychosociaal therapeut. De specialisatie bestaat uit: coaching, lichaamsgerichte therapie , systemisch werk (familie opstellingen), traumatherapie en coaching. Dat betekent dat zij in haar werkwijze niet alleen in gesprek gaat met je, maar ook aandacht heeft voor:

  • blokkades in je lichaam herkennen en leren deze los te laten
  • jezelf leren te reguleren in stressvolle situaties
  • herkennen van vastzittende patronen
  • oorzaak achterhalen en herstellen van je energieniveau : te laag(hypo) of te hoog energieniveau (hyper),
  • oorzaken achterhalen en herstellen van je klachten welke te maken hebben, met je systeem van herkomst
  • concrete handvatten en oefeningen: d.m.v. coaching krijg je handvatten, hoe je in het hier en nu beter om kunt gaan met je klachten, dus hoe je meer in je kracht kunt gaan staan

Wat is een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut is een professioneel zorgverlener.  De psychosociaal therapeut begeleidt mensen, waarbij omgevingsfactoren en levensgebeurtenissen leiden tot vermindering van het psychisch functioneren. Een psychosociaal of omgevingsprobleem kan een negatieve levensgebeurtenis  zijn, een moeilijkheid of onvolkomenheid in de omgeving, een stress veroorzakende factor in de thuis-of werksituatie of in andere relaties, een tekortschieten van maatschappelijke steun of eigen hulpbronnen of een ander probleem dat verband houdt met de context waarin iemand’s moeilijkheden zich hebben ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut:

Een psycholoog heeft psychologie gestudeerd universitair niveau. Een psychosociaal therapeut /counsellor heeft een opleiding gevolgd op HBO niveau.

Veel psychologen zijn BIG geregistreerd en een psychosociaal therapeut niet. Een psycholoog wordt in Nederland uit de basisverzekering vergoed en werken vooral in GGZ instellingen of in hun eigen praktijk. Een psychosociaal therapeut valt onder de alternatieve psychologische hulpverlening.

Een  psychosociaal therapeut behandelt meestal tijdelijke problematiek bij psychologisch gezonde mensen.  Ernstige gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen, worden behandeld door de gespecialiseerde GZ-psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater.

Wat is lichaamsgericht therapie:

We ontwikkelen overlevingspatronen als emoties ons teveel overweldigen. We zetten deze emoties dan op slot. Dit zorgt vervolgens voor spanning in het lichaam, wat zich op verschillende manieren uit in symptomen. Zoals buikpijn, hoofdpijn, pijn in gewrichten en spieren, pijn in schouders etc.

Lichaamsgerichte therapie maakt je meer bewust van de wijsheid van je lichaam. Je leer bewuster te zijn van de signalen, die het lichaam geeft en welke emoties je vast probeert te houden.

Systemisch werk ofwel familie opstellingen:

Een opstelling is dan een hulpmiddel om verborgen dynamieken aan het licht te brengen. Er ontstaat helderheid over hoe vragen of problemen verbonden zijn met een grotere achterliggende systeem van het gezin van herkomst en de generaties daarvoor. Een familieopstelling laat zien hoe jij ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar op onbewuste niveau mee verstrikt kan zijn.

Praktijk op de Helling hanteert 2 verschillende methodes: Familieopstellingen volgens de methode van Bert Helling of Opstelling van verlangen IOPT (Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie ) Prof. Dr. Franz Ruppert.

Wat is Traumatherapie:

Trauma therapie is een psychosomatische methode om een of meerdere overweldigende gebeurtenissen die zich in het lichaam hebben vastgezet als trauma, te verwerken. De “erfenis van trauma” laat zijn sporen na in het lichaam. Dat is de reden waarom ook een lichaamsgerichte benadering van het trauma de meest kans geeft op herstel.

Trauma therapie bij Praktijk op de Helling bestaat uit: Somatic Experiencing, Narm (neuro affective relational model), EMDR, EMI (Eye Movement Integration) en Brainspotting.

Waarom de combinatie van therapie en coaching succesvoller is:

De therapie is helpend om patronen uit het verleden los te laten. Dat je dan ook nog geholpen wordt met handvatten en het uitbreiden van je vaardigheden zorgt ervoor dat je niet weer opnieuw in je oude valkuilen trapt.