Beroepsverenigingen:

Als psychosociaal therapeut en lichaamsgericht therapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen nl. het NVPA en de RBCZ.  Door aansluiting bij de beroepsvereniging wordt kwaliteit gewaarborgd.

Ook worden de consulten door inschrijving bij deze vereniging vergoed uit het aanvullend pakket van de ziektekostenverzekeraars.

De NVPA (Ned. Verbond Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen)

De NVPA wil kunnen garanderen dat de Nederlandse consument bij de leden  in goede en vooral professionele handen is; anderzijds dat de consulten en behandelingen (geheel of gedeeltelijk) door de zorgverzekeraars betaald worden. Zij voeren een actief kwaliteitsbeleid. Elke beroepsbeoefenaar is HBO , HBO plus of wetenschappelijk geschoold.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Wat te doen als je een klacht hebt ?

Mijn uitgangspunt is dat ik iedereen met respect wil behandelen en naar open en eerlijkheid streef. Wat jij binnen de behandeling vertelt of beleeft blijft vertrouwd. Wanneer je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden bent, hoop ik dat je dit allereerst aan mij zult melden, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Vind je het toch nog moeilijk dan kun je altijd de beroepsvereniging raadplegen.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Een klacht kun je indienen bij de geschillencommissie