Problemen bij het opvoeden van kinderen

Kinderen hebben de ouders nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Kinderen zijn unieke individuen en het is de taak van de ouders hen te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen.

Het vraagt heel wat om een goede ouder te kunnen zijn,  vooral als je als ouder zelf gespannen en onzeker wordt in bepaalde situaties.

Het krachtigste element dat de kwaliteit van de ouder/kind relatie beïnvloedt is de houding van de ouder en de wijze waarop je partner en jij elkaar steunen in de opvoeding. De houding van jou als ouder wordt bepaald door jouw overtuigingen en jouw gevoelens die een bepaalde situatie met zich meebrengt.

Elke fase van de opvoeding van je kind vraagt weer om een andere aanpak. Als ouder kun je terechtkomen in stresssituaties met je kinderen. De wijze waarop jij je als ouder op dat moment zelf kunt reguleren en ervoor kunt zorgen dat je op dat moment volwassen kunt blijven, zorgt voor een adequate en verantwoorde  aanpak. Dit komt de opvoeding en de relatie met je kind ten goede.

Waar het misgaat is veelal onbewust:

Er zijn situaties die de zwakke plekken van ons als ouders raken. Als volwassenen kunnen we nog steeds geraakt worden door pijnlijkheden uit onze eigen jeugd. Dit is meestal onbewust. Als je op je kind reageert met emoties die heftig zijn, komt dit  vaak ook voort uit je eigen kinder-jeugd ervaringen.

Voorbeeld:

  • Het kan zijn dat je iets verlangt van het kind, wat voortkomt uit jouw behoefte en niet uit de behoefte van het kind.
  • Als je kind gaat puberen, zet hij zich tegen je af, jij voelt je afgewezen en je reageert met meer dan normale boosheid en je bent je niet bewust, dat het kind moeite heeft met het ontwikkelen van zijn eigenheid en de worsteling met zichzelf.

Begeleiding bij opvoedingsproblemen:

We gaan kijken welk oud zeer jouw kind bij jou oproept in welke situatie.  We kijken naar jouw psychologische pijn, naar jouw persoonlijke spijtgevoelens.  We gaan onder ogen zien, welke waarden jij wilt handhaven in de opvoeding en waarom.  We gaan kijken hoe jij omgaat met macht. Ook is het belangrijk om te kijken van wie jij steun krijgt. Staan jullie als partners naast elkaar of tegenover elkaar?