Verlies van een dierbare. .

Hoe ga je om met verlies van een dierbare?

Als je een dierbaar persoon verliest valt er een enorme leegte. Soms kun je ook in een rouwproces terechtkomen als iemand niet overleden is, maar als je iemand om welke redenen dan ook moet gaan missen. Hoe je het rouwproces verwerkt is afhankelijk van hoe je relatie met diegene was en hoe jou leven er op dat moment uitziet. Ook is het belangrijk hoe je afscheid hebt kunnen nemen en of je afscheid hebt genomen. Een plotseling overlijden betekent vaak een shock. Het duurt dan een tijd voor je doordrongen bent van het verlies. Een overlijden kan ook dubbele gevoelens met zich meebrengen, die verwarrend kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je geen goede relatie had met de overledene en je voelt je opgelucht, waar je tegelijkertijd ook weer een schuldgevoel over krijgt.

Een verlies verwerken heeft tijd nodig en kent verschillende fases. Je hebt soms tijd alleen nodig, maar daarnaast ook anderen die je ondersteunen.  Sommige mensen worden opgeslokt door het leven, doordat ze bijvoorbeeld net zelf een baby hebben gekregen of carrière aan het maken zijn. Vaak wordt dan de rouw uitgesteld. Het verdriet komt dan toch terug in een latere periode in je leven. Voor veel mensen is het ook moeilijk om verdriet te delen, de tranen komen als het ware vast te zitten en het rouwproces wordt dan niet genomen. Kwetsbaar zijn en jezelf laten zien met de pijn die je ervaart is vaak niet gemakkelijk. Je schaamt je, je denkt dat je het alleen moet kunnen of dat het maar eens over moet zijn. Soms geeft je omgeving het ook op en wordt je afgewezen als je er steeds maar weer over wilt praten.

Als het verdriet en/of de boosheid niet doorleefd wordt, door ofwel het rouwen uit te stellen, ofwel het weg te duwen ontstaan er andere klachten. Zoals: somberheid, verlies van energie, lichamelijke klachten.

Therapie bij rouwverwerking.

Ik help je in een veilige omgeving om je gevoelens te uiten en je verlies te verwerken. D.m.v. gesprek en het werken met de spanning en ontspanning in het lichaam, bevrijd je jezelf van de vast zittende emoties.Mensen spreken van meer lucht en ruimte na een sessie en krijgen weer zin in de toekomst. Er zijn ongeveer 5-10 sessies nodig afhankelijk van je persoonlijkheid en de situatie.