Trauma verwerken:

….een trauma kan een eigen leven leiden in het lichaam, zonder dat de geest zich daarvan bewust is!

Trauma is het gevolg van een voor jou buitengewone stressvolle gebeurtenis, waar verzet of ontsnapping niet mogelijk was. Op het moment dat je kunt spreken van trauma kun je zeggen, dat je jezelf volledig machteloos en hulpeloos voelde en dat je niet in staat was om te (kunnen) handelen. Het gevoel van veiligheid is ontnomen en de grens van wat je aankon is overschreden.

Trauma voorkomen:

Zit je op dit moment in een situatie waarin je grenzen overschreden worden of waarin jij je onveilig voelt ZOEK NU hulp. Praat met een vertrouwenspersoon, zoek een vriend of vriendin die je vertrouwd, bel de therapeut, praktijkondersteuner bij huisarts of bel een telefonische hulplijn.

Intensiteit van trauma:

De impact van de gebeurtenis neemt toe wanneer:

 • er geen tijd is om je er op in te stellen
 • je machteloos bent om het te voorkomen
 • de overweldiging steeds herhaald wordt
 • er niemand is om je te helpen
 • je al weinig veerkracht had
 • de gebeurtenissen plaatsvinden in de kindertijd
 • de veroorzakers van het trauma je opvoeders zijn, daar waar je je veilig bij dient te voelen

Trauma dringt zich voortdurende op! 

Zoals je het verleden emotioneel hebt ervaren, zo worden de verwachtingen voor de toekomst en maakt de ergste ervaring in ons verleden als een gevoelde waarheid in het heden.

Traumatische gebeurtenissen geven o.a. de volgende symptomen:

 • Overweldigende emoties die disproportioneel zijn, angst, woede, schaamte, wanhoop opdringerige, tegenstrijdige, herhalende, herkauwende gedachten die gevaar of falen voorspellen
 • Lichaamsimpulsen: weg willen, verstoppen, vechten, vermijden, terugtrekken, alcohol drinken, eten
 • Lichaamsensaties: duizelig,  zwaar voelen, grip kwijt zijn, tintelingen, verdoofd, geluiden in hoofd, buikpijn, hoofdpijn , niet goed zienProblemen met verbinden
 • grenzen niet meer (h)erkennen
 • het gevoel geen regie te hebben over het leven
 • verwarring
 • behoeften verdwijnen naar de achtergrond
 • geen vertrouwen meer in relaties
 • vermijding van situaties
 • waakzaamheid, hyper geactiveerd, schrikachtig
 • het gevoel van verdoving en niet aanwezig zijn, vlak
 • steeds ronddraaien in dezelfde gedachten patronen en gevoelens
 • terugkerende beelden en herbelevingen
 • nare dromen, nachtmerries
 • overprikkeld zenuwstelsel, mbt geluid, licht
 • lichamelijke klachten
 • slapeloosheid, rusteloosheid
 • alles onder controle willen hebben
 • uitbarstingen van woede
 • concentratie en geheugenverlies
 • zelfbeschuldiging
 • schaamte
 • angst-paniek-depressie
 • onzekerheid en eigenwaarde verlies

Shocktrauma:

Een trauma ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van een gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk, een ziekenhuisopname, geweld, mishandeling, onverwachte dood van een naaste of het getuige zijn van een ernstige gebeurtenis. Dit noemen we een shocktrauma.

De gevolgen van trauma kunnen iemand jaren parten spelen. Je kunt klachten hebben, zonder dat je dit wijt aan de traumatische gebeurtenis. Deze gevoelens blijven dus onverwerkt, en ze blijven in je hoofd. Zo vormen ze een steeds zwaarder wordende belasting voor je, zowel geestelijk als lichamelijk. Op den duur gaat je gezondheid daar onder leiden. Mensen met een trauma zijn vaak hypergevoelig en snel overprikkeld.

Ontwikkelingstrauma:

Trauma’s kunnen ook zijn ontstaan in je kindertijd. Als je je als kind in bepaalde situaties niet veilig hebt gevoeld en er niet genoeg steun was van je ouders of opvoeders, dan veroorzaakt dit zoveel spanning, dat het kinderlijk brein de spanning niet kan verwerken. Dit zorgt voor allerlei overlevingsreacties, die je als volwassene misschien nog steeds herhaald. Dit noemen we een ontwikkelingstrauma. Ontwikkelingstrauma kan gaan over langdurige geestelijke en/of fysieke mishandeling, maar er zijn ook mildere vormen van trauma, waar je nog steeds veel last van kunt hebben. Des te langer de vervelende situatie aanhoudt des te dieper is de wond. Vaak hoor ik in mijn praktijk, ja maar het was niet zo erg, er waren ook goede dingen.

Mensen met een jeugdtrauma herkennen zich vaak in de volgende symptomen:

 • Laag zelfbeeld, niet van zichzelf kunnen houden of niet het gevoel hebben dat een ander van ze houdt
 • Moeite, onzekerheid, nervositeit in het contact met anderen
 • Niet weten hoe grenzen aan te geven
 • Je eigen behoeften en verlangens niet goed kennen
 • Plotseling terecht komen in een psychische ontreddering, hulpeloosheid en verwarring in het contact met anderen
 • Meer met anderen bezig zijn, dan met jezelf
 • Of juist jezelf helemaal naar binnen trekken en een muur opbouwen
 • Heftige emotionele reacties: angst, schaamte, schuld, verdriet, razernij, boos
 • Traumatische ervaringen zorgen voor disregulatie van het zenuwstelsel, wat zich uit in fysieke gewaarwordingen : trillen, onrust, hyperventileren, transpireren,  hyper bewegelijk of oppervlakkig ademen, verstijven, kou, duizelig, somber, concentratie verlies
 • Voortduren van de spanningen leidt tot lichamelijke symptomen of syndromen, zoals migraine, fybromyalgie, prikkelbare darm, chronische vermoeidheid, depressie, angst en paniekaanvallen
 • Hoge sensitiviteit is vaak het gevolg van een moeilijke jeugd

HERKEN EN ERKEN de pijn, dat is het begin om oude wonden te genezen.

Werkwijze:

Nieuwe Specialistische begeleiding bij traumaverwerking:

EMI een effectieve snelle behandelingsvorm, neurale therapie, werken met oogbewegingen, gecombineerd met somatic experiencing!

Bij een trauma is het zenuwstelsel uit balans. Als er nare en schokkende ervaringen zijn geweest kan het zijn dat je brein deze niet goed verwerkt heeft. Dit uit zich in bovenstaande symptomen. Door trauma behandeling worden de symptomen van traumatische voorvallen gereduceerd of weggenomen. Hierdoor wordt je niet meer getriggerd in allerlei situaties en je voelt je rustiger, meer ontspannen en krachtiger.

Nelly Sluis heeft naast psychosociale therapie specialistische opleidingen gevolgd om te begeleiden bij traumaverwerking. Zij is opgeleid tot Traumatherapeut bij Somatic Experiencing Nederland, of wel SE therapeut, daarnaast heeft zij de NARM opleiding gevolgd voor ontwikkelingstrauma, plus een EMDR opleiding en de Brainspot opleiding.

Tijdens de intake bespreekt Nelly met je welke trauma behandeling het best bij je zal passen. Dit is afhankelijk van de aard van het trauma en je draag-en veerkracht.

Datgene wat past voor jou, zal zij inzetten om je verder te helpen met het verwerken van situaties die te moeilijk voor je waren en/of nog zijn.