Werkwijze:

Mijn werkwijze komt voort uit de professionele kennis uit opleidingen die ik gevolgd heb, uit mijn levenservaringen en het zelf doorlopen hebben van verschillende (leer)therapieën. Dat maakt mij een ervaringsdeskundige, wat zorgt voor inlevingsvermogen en compassie voor jouw proces. Ik stem me af op wie jij bent en op de hulpvraag waar je mee komt. Therapie is samenwerken. Jij bent zelf de grootste kenner als het om jouw leven gaat. Ik kan je tot meer bewustzijn brengen als er dingen scheef gaan lopen in je leven.
We onderzoeken samen naar wat er verstoord is en sinds wanneer dit aan de gang is. Dat betekent dat we samen op zoek gaan hoe jij jezelf belemmert om volop te LEVEN.
De rode draad van mijn werk komt voort uit de volgende therapie richtingen:
Psychosociale therapie en coaching:
De juiste vraag op het juiste moment en het inlevingsvermogen geven jouw de erkenning en de steun die je nodig hebt om het proces aan te kunnen gaan. Ik heb kennis van pathologische processen, dat zijn die processen die te lang aanhouden en ziekmakend zijn. Indien jouw hulpvraag niet bij mij past, zoek ik met jou naar passende hulp. Psychosociale therapie houdt in dat ik een groot scala van verschillende werkvormen ken. Het hoofddoel is dat ik met jou werk naar een gezonde levensstijl : op gedrag/emotioneel/denkwijze en fysiek vlak.

Lichaamsgerichte psychotherapie: Core energetica
Core energetische therapie is een integratieve lichaamsgerichte psychotherapie waarbij zingeving, de liefde voor jezelf, de liefde voor anderen en de de liefde voor het leven een belangrijke rol speelt. Ik zie Core energetica als een levenswijze. Het is een ontdekkingstocht naar de waarheid over jezelf. In de loop der jaren kan het zijn dat je de waarheid over jezelf kwijt bent geraakt, omdat je bezig was met overleven. Je raakt dan steeds verder weg van wie je eigenlijk bent. Ooit waren je overlevingsstijlen helpend. Ieder mens heeft het nodig in zijn basisbehoeften voorzien te worden en we proberen het zo veilig mogelijk voor ons zelf te houden. Dus we passen ons aan om situaties hanteerbaar te houden.

Als core energetisch therapeut kijk ik hoe je vrijer, waarachtiger en spontaner in het leven kunt staan en de spanningen in je lichaam los kunt laten. Hiermee komen ook de gevoelens naar boven die je vaak onbewust verdrongen hebt. D.m.v. lichaamswerk ervaar je hoe je je kunt bevrijden van de spanningen die je hebt opgebouwd.

Somatic Experiencing (Traumaverwerking) (lichaamsgeriche benadering)

In veel gevallen ligt er een onderliggend trauma onder ander gestelde diagnoses.

Bij trauma verliezen mensen het vermogen om helder na te kunnen denken. Ze zijn minder gefocusd op het hier en nu en er is sprake van een constante zintuigelijke overprikkeling.
Als het overlevingsmechanisme vast is komen te zitten, is er geen ruimte meer voor spontaniteit. Mensen zijn in staat van hyperalertheid. Of mensen hebben zich verdoofd (omdat alles te overweldigend is) en voelen niets meer, nemen niet meer volledig deel aan het leven.

SE is een korte termijn benadering voor het oplossen van posttraumatische stressreacties. Een van de cruciale aspecten om met trauma om te gaan is het herstellen van de zelfbeschermende reflexen. Het verschil met andere werkvormen is dat SE werkt met het voorzichtig vrijmaken van de lichamelijke spanning die door de overweldigende ervaring is vastgezet.

Ontwikkelingstrauma: NARM ( neuro affected relational model) Hoe ga je om met allerlei relaties:
Er zijn 5 basis levensthema’s tijdens onze ontwikkeling, die essentieel zijn voor onze groei en ontwikkeling.

We merken met bewustwording en het vermogen te versterken :
tot verbinding
om voor onze behoeften uit te komen
om zowel onafhankelijk en afhankelijk te kunnen zijn
om grenzen te stellen
om jezelf te verenigen in een liefdevolle relatie

Narm richt zich op jouw vermogen tot groei en de hulpbronnen die je al ontwikkeld hebt. Overlevingstijlen zijn een manier waarin je hebt aangepast. En dat heb je niet voor niets gedaan. Een groot deel van het werk richt zich op het liefdevol kijken naar je eigen overlevingsstijlen en vervolgens in beweging willen en kunnen komen om dat te doen wat goed voor je is.

Traumaverwerking door werken met de ogen:

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oogbewegingen verbonden zijn met de reacties op traumatische ervaringen en dus ook met verwerken van traumatische ervaringen. Dit maakt de ogen de perfecte ingang naar het brein, waar de traumatische ervaringen zijn opgeslagen

EMDR
EMDR staat voor Eye movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent letterlijk door oogbewegingen minder gevoelig worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door EMDR klachten verminderen of verdwijnen. Ik pas EMDR toe bij bepaalde schokkende gebeurtenissen, welke nog steeds impact heeft in je huidige leven. Door het terugdenken aan de bepaalde gebeurtenis in combinatie met beurtelings oogbewegingen en geluid (via een koptelefoon) wordt het informatieverwerkingssysteem in je hersenen gestimuleerd.

Brainspotting:

Brainspotting zorgt voor snel resultaat.

Brainspotting is zeer effectief en werkt voor uiteenlopende trauma’s Het is bij toeval ontdekt door David Grand. Hij heeft ontdekt tijdens vele EMDR sessie die hij gaf, dat mensen met traumatische ervaringen bleven kijken naar 1 punt. Hij bleef focussen op dat moment en het proces van verwerking werd verbazingwekkend snel in werking gezet. Bepaalde punten in het gezichtsveld zijn verbonden met een deel van ons brein, waar de emotionele verwerking niet is afgemaakt en gefragmenteerd is.

Voor mij was dit in de eerste instantie ongelofelijk, maar sinds ik het zelf heb ervaren en inzet in de consulten, ben ik enthousiast.

In veel gevallen is 1 sessie op een bepaald thema al voldoende. Clienten ervaren meer ruimte, zijn rustiger, voelen zich steviger, helderder en evenwichtiger.

Hoe ziet een behandeling eruit? Met een pointer zoeken we samen het gezichtspunt (daar waar je ogen naar toe gaan als je praat over je trauma) waar de verwerking plaats gaat vinden. Bijzonder te vermelden, dat iedere cliënt vaak precies weet waar dat is. Tijdens de brainspotting ervaar je onwillekeurige reflexen in je lichaam, dat gebeurt gewoon en we laten het gebeuren. Ook kunnen er bepaalde beelden, gedachten of emoties naar boven komen. Dit laten we allemaal gebeuren, zonder er verder iets mee te doen. Je brein WEET wat het moet doen, het gaat zijn natuurlijke weg en er wordt afgemaakt, wat nog niet klaar was. Door de setting die wordt neergezet in de therapeutische relatie, waar support en empathie is kan het brein nu de verwerking aangaan.

Het heeft een blijvend resultaat want je hebt (in je onbewuste, daar waar de storing in je gezonde reflexen vastzat) de verandering zelf in gang gezet.

* EMI (Eye movement integration)

EMI wordt gezien als een neurotherapie gecombineerd met psychotherapie en is een middel om de onbewuste neurale netwerken in ons brein te activeren om zichzelf te helen.

EMI helpt het brein dat te doen wat het eigenlijk gedurende de slaap had moeten doen, nl informatie verwerken en doorsturen naar het lange termijn geheugen. Men spreekt van trauma als de ervaren gebeurtenis blijft steken in het korte termijn geheugen waardoor storende emoties, gedrag, gedachten en beelden steeds gekoppeld blijven in het huidige leven.

Tijdens een EMI behandeling worden oogbewegingen gecombineerd met zgn sleutel woorden, die de oude (soms ook onbewuste) ervaringen oproepen. De stresslading die opgeroepen wordt, wordt nu op een goede manier afgemaakt en verminderd.

Enkelvoudig trauma kan al binnen 1 of 2 sessies opgelost worden. Voor meervoudig trauma (meerdere of herhalende gebeurtenissen) zijn meerdere sessies nodig.

Systemisch werk
Wat is een familiesopstelling?
De oorsprong van (het systemisch werken) familieopstellingen ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft o.a. tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. D.m.v. een opstelling kun je inzicht krijgen in steeds terugkerende vragen in privé-of werksituaties, waar je steeds weer in vastloopt. Een opstelling is een hulpmiddel om verborgen dynamieken aan het licht te brengen.
Hoe werkt het?
Een familie opstelling kun je doen met een groep mensen. In een opstelling staat een persoon met een levensvraag of met een issue centraal. Een familieopstelling wordt begeleid in samenwerking met gekozen vertegenwoordigers uit de groep, representanten voor jezelf én jouw familieleden. In de opstelling kunnen d.m.v. de ervaringen van de representanten in het zogeheten ‘wetende veld’, patronen en spanningsvelden aan het licht komen, zoals die zich binnen de familie voordoen, soms al generaties lang. Door een opstelling wordt de balans hersteld en een meer passende orde wordt duidelijk. Dit merk je aan je gedrag en gevoelens in de periode na de opstelling.

Individuele opstelling: Ook is het mogelijk om samen met de therapeut te werken en d.m.v. symbolen een familie osptelling te doen. Je krijgt veel inzichten in hoe je vastloopt en waar je in verstrikt zit. . Ook wordt dat wat scheef is gelopen hersteld. Clienten merken vaak na een osptelling, dat er een last van de schouders is gevallen of zich vrijer voelen om hun eigen weg te gaan.

IOPT:Identity oriented Psychotrauma Theorie (IoPT) van Franz Ruppert

(psychologisch inzicht en lichaamsbewustzijn) Werkt met verschillende delen van jezelf. Blijf je vastlopen terwijl je misschien al zoveel therapie hebt gehad? Je gaat onderzoeken wat de kwaliteit van van jouw gezonde delen. En hoe jouw overlevingsdelen en jouw afgesplitste delen, die van traumatiserende aard zijn, in de weg staan om een vrij leven te leiden. Voor iedereen die wil werken aan meer kwaliteit en geluk in het leven.
(Franz Ruppert: de geschiedenis zal zich herhalen als verhalen uit het verleden niet erkend en herkend worden. De waarheid heelt de waan.)